Joan Abelló, la col·lecció convidada. Fundació Guinovart d’Agramunt

EXPOSICIÓ FORA DEL MUSEU

La convidació de la Composició de Guinovart feta el 1962, juntament amb la reproducció de la coberta del llibre La Atlántida de Javier Núñez de Prado, esdevenen el punt i final a les complicitats que, al llarg de la celebració del centenari del naixement del pintor molletà, s’han produit entre els amics i artistes Josep Guinovart i Joan Abelló.

Joan Abelló, la col·lecció convidada

Coincidint amb la commemoració de l’Any Abelló, el Museu Municipal Joan Abelló de Mollet del Vallès convida a diferents museus d’arreu del país a afegir-se a la celebració. Un conjunt d’actes i exposicions volen donar a conèixer la personalitat desbordant del pintor i col·leccionista Joan Abelló que es poden resseguir en la seva Casa Museu de Mollet i en el Museu Abelló, desplegant la seva col·lecció i la seva pintura per diferents punts de la geografia catalana per tal que les peces dialoguin amb obres dels fons d’altres Museus. A cada lloc, una complicitat.

Fundació Guinovart

Josep Guinovart va retratar Joan Abelló el 1954. En aquests moments, Abelló havia començat ja a col·leccionar retrats de diferents pintors i a adquirir obres directament als artistes més avantguardistes. El somni d’obrir el seu propi museu a Mollet ja era de domini públic; com la seva col·lecció de retrats, tan comentada per la crítica del moment. Avui més de 200 retrats saluden el visitant de la Casa del Pintor; un mirall més per entendre la personalitat desbordant de Joan Abelló.

El retrat de Josep Guinovart formà part de l’exposició que va commemorar el centenari de Joan Abelló, La col·lecció viscuda, la vida pintada. També s’hi exposà el frontispici de la carpeta Homenaje a García Lorca, editada a Cobalto l’any 1951 per Rafael Santos Torroella, un magnífic gravat a l’aiguafort que viatjà en la gran mostra itinerant Res no és mesquí. Josep Guinovart i els poetes, del 2013-2014, que el mateix Museu Abelló acollí.

Com a cloenda d’aquest centenari i en el marc de La col·lecció convidada, portem a Agramunt una obra de Josep Guinovart que habitualment s’exhibeix a la sala permanent d’art modern del Museu Abelló. Porta per títol Composició i és del 1962. Al seu costat, el llibre La Atlántida de Javier Núñez de Prado, amb coberta de Guinovart, vol ser una picada d’ullet a la magnífica biblioteca que atresorà Abelló al llarg de la seva vida i que donà al seu museu el 2006.