Dia de la pintura

31 d'octubre de 2022 i 31 d'octubre de 2023

ACTIVITAT

L’escola Joan Abelló ha dedicat en dues ocasions el dia de la pintura a Joan Abelló, la primera sessió al paisatge i el retrat, i la segona a Gallecs, reproduint en la suite de les catedrals

Octubre de 2022, els grups classe van realitzar uns murals al pati de l’escola pintant diferents paisatges amb la técnica de l’explosivisme. i després a nivell individual, pintant un autoretrat de Joan Abelló amb les diferents tècniques.

Octubre de 2023, els grups classe van pintar diferents arbres amb pintura, per formar part d’un gran mural reproduint la Suite de les catedrals, una serie que va pintar Joan Abelló els darrers anys de la seva vida.